• Pályázati beszámoló

  ESZA logó

Beiratkozás eljárásrendje

Letölthető dokumentumok:

Tisztelt Szülők!

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket,

a 2020/2021-es nevelési évre történő ÓVODAI BEIRATKOZÁS,

rendkívüli helyzetre vonatkozó menetéről.

 

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozások során a köznevelésért felelős miniszter határozata alapján a következőképpen járunk el.

Intézményünk, a bakonycsernyei Evangélikus Óvoda NEM KÖRZETES, azaz nem kötelező felvételt biztosító intézmény. Fenntartója a Bakonycsernyei Evangélikus Egyházközség.

Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát (“szándéknyilatkozat” formájában – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével) elektronikus úton, vagy telefonon jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 16-ig.

A körzettel nem rendelkező óvoda a hozzá jelentkezőknek a beiratkozást 2020. április 2 – április 20. között tartja meg. (Lásd az alábbiakban kijelölt napot.)

A körzettel nem rendelkező óvoda, a hozzá érkező “Szándéknyilatkozat” alapján folyamatosan készíti el a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja; majd a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 20-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, illetve az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét.

Amennyiben gyermekét intézményünkbe, a bakonycsernyei Evangélikus Óvodába szeretné beíratni, fontos teendők, információk a következők:

 • Szülő által a beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozat kitöltése , melyben a szülőknek meg kell jelölniük a gyermek kötelező felvételt biztosító óvodájának adatait is. A Szándéknyilatkozatot Óvodánk honlapján találják, a dokumentum letölthető. 

 • A szándéknyilatkozatot elektronikus úton az osgyangaborne@gmail.com e-mail címen, vagy telefonon munkanapokon 8-16 óra között, a 06/20-8242-455 számon tehetik meg óvodánk felé.

 • Óvodánk, a szülők által megadott szándéknyilatkozatok alapján elkészíti a beiratkozás időpontjára vonatkozó beosztást, melyről az érintett szülőket értesíti.

 • A beíratás napja a következő: 2020. április 17. (péntek) 8-15 óráig.

 • A fent jelzett napokon zajlik majd a beiratkozás. Minden szülő, aki a Szándéknyilatkozatot benyújtotta, az azon lévő elérhetőségeken (elsősorban e-mailben) kap majd értesítést arról, hogy pontosan hány órára kell érkeznie.  Kérjük, hogy a megjelölt időpontra érkezzen. Biztosítjuk, hogy egyszerre csak 1 család képviselője legyen jelen.

 • A beíratás helyszíne: Evangélikus Óvoda 8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 138. A beíratás, a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel zajlik majd. Az óvoda teljes körű fertőtlenítéséről gondoskodtunk, illetve folyamatosan gondoskodunk. Tisztelettel kérem Önöket, hogy lehetőség szerint maszkban érkezzenek. Kézfertőtlenítő a teraszon biztosított.

A beíratás napjára a következő dokumentumokkal készüljenek:

A gyermek nevére kiállított személyi azonosító (Anyakönyvi kivonat v. Személyi igazolvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

TAJ – kártya,

a szülő (törvényes képviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

Az óvoda vezetősége, a gyermek óvodába történő felvételéről 2020. április 20-ig dönt, és erről írásban értesíti a szülőket, valamint az érintett gyermek kötelező felvételi lehetőségét biztosító óvoda vezetőjét. A gyermek felvételét követően a gyermeket bejelentjük a KIR személyi nyilvántartásba. (Köznevelési Információs Rendszer)

A koronavírus-járvány miatt a Kormány által kihirdetett országos veszélyhelyzetben az óvodai beiratkozás kapcsán kérem, hogy elsősorban a telekommunikációs eszközök segítségével (telefon, internet) tájékozódjanak a kiválasztott óvoda beiratkozási rendjéről.

Nagy szeretettel várjuk gyermekeiket a bakonycsernyei Evangélikus Óvodában! 

Bakonycsernye, 2020. március 30.

Osgyán Gáborné

                                                                        óvodavezető

Törvényi előírások

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése az alábbi rendelkezést tartalmazza:

8. § (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv: területileg illetékes járási hivatal) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20 § (2) bekezdése alapján a szülő köteles bejelenteni a jegyzőnek, ha az óvodaköteles gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 

 

Óvodai beiratkozás

Az Evangélikus Óvoda
(8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 138.)
szeretettel várja a beiratandó gyermekeket, szüleikkel együtt.

A beiratkozás időpontja:

2019.április 29-30.
8.00 – 15.00 óráig.

A beiratáshoz szükséges:
• Gyermek születési anyakönyvi kivonata
• Gyermek TAJ-kártyája, lakcímkártyája
• Szülő lakcímkártyája, személyi igazolványa

Osgyán Gáborné
óvodavezető

Batyus Bál 2018

A Bakonycsernyei Evangélikus Óvoda Szülői munkaközössége

2018. november 17-én

21 órai kezdettek

BATYUS BÁLT

rendez.

Helyszín: Bakonycsernye, Művelődési Ház

Zene: Fülöp Róbert

Büfé: A helyszínen szendviccsel és kávéval várjuk vendégeinket

Belépő: 3500 Ft / pár

Jegyek: Csizmadiáné Gyöngyinél az óvoda irodájában, elővételben vásárolhatók!

Telefon: +3620 824 2459

A bál bevételét a gyermekek javára fordítjuk!

KÖSZÖNJÜK, HOGY RÉSZVÉTELÉVEL TÁMOGATJA ÓVODÁNKAT!

Családi nap 2018

Meghívó

Sok szeretettel hívunk Mindenkit 2018. június 09-én (szombaton) a Családi és gyülekezeti napra.

Program:

 • 10.00 Áhitat a templomban
 • 10.30 Palinta Társulat zenés műsora
 • 11.15 Táncház – óvodásaink néptánc bemutatója
 • 12.00 Ebéd
 • 13.00 – 16.00 óráig Pegazus bábszínház műsora
 • (Röfi és a Farkas – ügyességi négypróba – kézműves játszóház)

Egész nap folyamán népi játékok, kicsi és csúszdás légvár, valamint a Mosolybirodalom ingyenes arcfestése várja a gyermekeket.

Óvoda dolgozói

Óvodai beiratkozás

Az Evangélikus Óvoda
(8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 138)
szeretettel várja a beiratandó gyermekeket, szüleikkel együtt.

A beiratkozás időpontja:

2018.április 23-24.
8.00 – 15.00 óráig.

A beíratáshoz szükséges:

– Gyermek születési anyakönyvi kivonata

– Gyermek TAJ-kártyája, lakcímkártyája

– Szülő lakcímkártyája, személyi igazolványa